Dnes je: 19.10.2018
Svátek má: Michaela
hledej kód
ŠKODA

Nákupní řád

Upozornění k převzetí

Zákazník, zkontroluje obsah zásilky ihned po převzetí za přítomnosti kurýra (PPL, DPD, Toptrans, Česká pošta). Upozorňijeme, že po převzetí zásilky od kurýra, je kurýr povinen počkat až si zboží rozbalíte a zkontrolujete. Potom musí v případě poškozené zásilky nebo zboží uvnitř provést zápis o této skutečnosti. Tato kontrola má zásadní vliv na průběh reklamace! Pozdějšímu nahlášení poškození nebude vyhověno.

Obchodní podmínky (VSP)

 

Všeobecné smluvní podmínky
pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě profiautodily.cz

 

 

ČLÁNEK I
úvodní ustanovení

 

1)   Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.profiautodily.cz  a všech zařazených obchodů mezi prodávajícím: Profiautodily.cz a kupujícím.Prodávající si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v popisu zboží a cen. Prodávající upozorňuje, že veškeré zboží a náhradní díly jsou určeny k montáži odborným servisem nebo vyškoleným pracovníkem a neodpovídá za škody způsobené neodbornou montáží a špatným výběrem zboží.
2) Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem ve Slavičíně č.j.SL-L-109/00-F-Ž Zdeněk Vaculík, IČ: 72345918, Slavičín 291,PSČ 76321. Podnikatelská činnost prodávajícího podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekce a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3) Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí platnou legislativou ČR, dále jen „občanský zákoník“.
4) Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle platného občanského zákoníku.
5) Je – li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, nebo je objednávka a smlouva učiněna přímo na IČO ,   řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl.  zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VSP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.
6) Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány  bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to: Návrh smlouvy, zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.profiautodily.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího. Konečné uzavření smlouvy je ve chvíli vyexpedování zásilky a oznámení odeslání zásilky poštou nebo jiným dopravcem ze strany prodávajícího.
7) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce  a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VSP.
8) Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží . U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě či nikoli. U každého druhu zboží prodávající dále uvádí případnou komerční slevu a její výši v procentech.
9) Je – li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady dle článku IV těchto VSP.
10)Pro kamennou provozovnu na adrese Luhačovská 291,Slavičín,76321 platí : Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
11) Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím společnosti DPD , Toptrans nebo České pošty, s.p. (dále jen „poštou“) nebo prostřednictvím dopravce nebo vlastní dopravou. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného a přepravného je zveřejněna na serveru. V případě dodávky zboží, jehož hmotnost přesahuje 30 kg , nebo po domluvě bude zasláno za smluvní cenu přepravcem DPD, na adresu kupujícího.
12) Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
13) Nabídka zboží zveřejněná na serveru  a jeho cena: Provozovatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby v popisu zboží, skladových zásobách a fotografiích. Dále upozorňuje, že fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí zobrazovat přesný vzhled nebo barvu zboží.
14) Kupující zaškrtnutím políčka "souhlas s obchodními podmínkami" při nákupu v obchodě profiautodily.cz souhlasí s vystavením dokladu o koupi a jeho zasláním v elektronické podobě na jím uvedený e-mail. Pouze po předchozí domluvě, rádi vystavíme a zašleme doklad v papírové podobě.
15) Do zahraničí nezasíláme.
 
 ČLÁNEK II
uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

 

 

 A) objednávka zboží

1) Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.
2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „vaše cena“, která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
3) Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán.
4) Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu odesláno oznámení o odeslání zásilky, nebo předání zásilky přepravci k doručení.
5) Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě (blíže článek II písm. B odst. 2 těchto VSP).
6) Kupující i prodejce jsou oprávněni objednávku bez udání důvodu zrušit, do 24 hodin od objednání, a to zasláním emailem na adresu info@profiautodily.cz, nebo SMS na číslo 737667822, nebo kontakty na kupujícího uvedené v objednávce. Zrušení objednávky je také možné účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
7) Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění ve lhůtě do 5 dnů.
   
 

 B) dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1)
Prodávající dodá kupujícímu zboží tak, že je:
zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
2)  Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě do týdne po doručení objednávky. Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději následující pracovní den  od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.
3) Kupujícímu, který platí kupní cenu zboží ve splátkách prostřednictvím spotřebitelského úvěru, dodá kupující zboží způsobem dle předchozího odstavce poté, co je mu poskytovatelem úvěru zaplacena kupní cena zboží.
4) Kupující je povinen objednané zboží pokud je mu doručeno na uvedenou adresu (poštu), převzít.
5) Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží .
6) V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně, po odeslání zásilky, odmítne převzít od doručovatele (vyzvednout na poště), povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě (porušení kupní smlouvy o povinnosti převzít objednané zboží) povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s balením a přepravou zboží kupujícímu a zpět, minimálně však 190,-kč.
7)
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:
a) při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
b) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
c) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce
8) Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu příkazem k úhradě před předáním zboží kupujícímu, platí pro všechny provozované servery. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Je-li zboží dodáváno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné nebo přepravné. Přebírá-li kupující  zboží v provozovně prodávajícího, poštovné ani přepravné neplatí.
9) Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího zaplacením a převzetím zboží.
10)  Upozornění k převzetí : Smluvní strany se dohodly , že zákazník zkontroluje obsah zásilky ihned při přebírání za přítomnosti kurýra (PPL, DPD, Toptrans, Česká pošta). Upozorňujeme, že při převzetí zásilky od kurýra, je kurýr povinen počkat až si zboží rozbalíte a zkontrolujete. Potom musí v případě poškozené zásilky nebo zboží uvnitř provést zápis o této skutečnosti (vhodné je i vyfotografovat stav). Tato kontrola má zásadní vliv na průběh reklamace! Pozdějšímu nahlášení poškození nebude vyhověno.
11)

Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu do 24 hodin , písemně nebo mailem na adresu info@profiautodily.cz oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
12)

Kupující a prodávající se tímto nákupním řádem dohodli, že zboží které přesahuje vahou 50 kg, přesahuje svými rozměry- největší délka 175 cm , délka+obvod zásilky přesahuje 300cm, dále čelní,boční a zadní autoskla, nebezpečné chemikálie a autobaterie se nezasílají a je možné je vyzvednout pouze po předchozí domluvě osobně ve skladu prodávajícího.
13)

Poštovné zdarma neplatí pro zásilky přesahující 30kg, délku 175cm, nebo součtu obvodu a délky více než 300cm, autobaterie, autoskla, chemikálie. Toto zboží je možné vyzvednout pouze po předchozí domluvě a pouze osobně.  
 
ČLÁNEK III
vrácení zboží a práva a povinnosti smluvních stran

 

1) Bylo – li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů bezplatně odstoupit a zboží vrátit, nebo vyměnit za jiné. Kupující je povinen doručit zboží zpět k prodejci na vlastní náklady. Po uplynutí 14 dnů od zakoupení není možné zboží vrátit ani vyměnit. 14 denní lhůta začíná běžet dnem převzetí zásilky. Kupující spolu s vraceným zbožím uvede číslo svého účtu, na který prodávající vrátí částku za vrácené zboží. Prodávající je povinen částku zaslat do 14 dnů od obdržení výše uvedeného zboží. Pro kupující uvedené v článku 1 , písmeno 5 , platí pro vrácení: lhůta 3 dny od převzetí zboží, s tím že do 3 dnů musí být fyzicky doručeno na adrese sídla prodejce, nestačí datum odeslání. Cena za poštovné se nevrací.
2)  Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou nebo emailem, nebo osobně na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v článku I odst. 2 těchto VSP, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží.
3)  Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku fyzického doručení, vraceného zboží prodávajícímu na jeho adresu, buď doručovatelem nebo osobně. U doručovatele je rozhodující rozhodující den odeslání.
4) V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést datum, číslo objednávky  a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
5) Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním nepoškozeném obalu, nepoškozené, neznečištěné, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a originálními doklady o koupi, které převzal spolu se zbožím . Dále musí uvést číslo účtu na který se mu má vrácená částka poslat. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží, znečištění, nebo poškození obalu, v takovém případě je z kupní ceny odečtena minimálně 25% až 50% srážka za takovéto snížení hodnoty zboží, které již nelze prodávat za nové a nepoužité. V případě poškození zboží , znečištění nebo ztráty části příslušenství nebude považováno za úplné vrácení zboží, a nevzniká nárok na vrácení peněz.Vracení zboží se provádí zasláním zpět na adresu prodejce, českou poštou nebo jiným dopravcem, nebo osobně. V žádném případě ne na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty.
6)
Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající  povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu .
Vrácení bankovním převodem na účet kupujícího je zdarma
7) Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.
8) Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího (blíže článek II písm. A odst. 6, 7 a článek II písm. B odst. 6těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen neprodleně do 14 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího. Objednávky u kterých byla zvolena platba předem na účet, budou stornovány po uplynutí 14 dnů od objednání , jestliže v této lhůtě 14 dnů, nebyla částka připsána na účet prodávajícího.
   
 
 ČLÁNEK IV
odpovědnost prodávajícího za vady, reklamace vadného zboží

 

 

 A) odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

1)
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže
a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo   jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
b) odpovídá požadavkům právních předpisů,
c) je dodáno v odpovídajícím množství,
d) má odpovídající míry nebo hmotnost a
e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá
2) Přebírá-li kupující zboží v provozně prodávajícího a připouští- li to povaha zboží,  má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.
3)
Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou (článek IV písm. A odst. 1 těchto VSP), má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo:
 a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná
b) na přiměřenou slevu z věci nebo
c) od smlouvy odstoupit
   
 

B) odpovědnost za vady záruční

   
1) Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
2) Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.
3) Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
4) Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li prodávající písemně delší záruční dobu.
5) Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
6) Běh záruční doby se staví po dobu opravy reklamovaného zboží. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví.
7)
Záruka se nevztahuje na:
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce, či zapojením do sítě neodpovídající příslušné české technické normě,
c) vady způsobené mechanickým poškozením způsobeným vnějšími vlivy, zkratem nebo přepětím v el.obvodu., používáním jiným způsobem než předepisuje výrobce.
d) vady způsobené softwarem pořízeným kupujícím v rozporu s právními předpisy (tzv. pirátské kopie)
8) Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej dodací list, v němž je uvedena délka záruční doby, nebo doklad o zakoupení zboží.
9)
Je-li reklamovaná vada odstranitelná, má kupující právo na:
a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava),
b) výměnu zboží nebo jeho součásti a není-li možná oprava nebo výměna zboží nebo jeho součásti,
c) přiměřenou slevu nebo
d) odstoupení od kupní smlouvy
10)
V případě vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání zboží jako bezvadného, má kupující právo na:
a) výměnu věci nebo
b) odstoupení od kupní smlouvy a vrácení ceny zboží.
   
 

C) reklamace vad zboží

   
1) Kupující je povinen vadu reklamovat u prodávajícího.
2)
3)
Kupující je oprávněn vadu zboží reklamovat:
a) písemně zasláním na adresu provozovny prodávajícího, která je uvedena v článku I odst. 2 těchto VSP nebo Emailem ,a adresu: info@profiautodily.cz , vyplněním reklamačního protokolu zveřejněném na www.profiautodily.cz v sekci "kontakt"
b) nebo osobně v provozovně prodávajícího.
4) Vadu zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby (článek IV písm. B odst. 4  těchto VSP).
5) Vadu použitého zboží, za které prodávající odpovídá, je kupující oprávněn reklamovat do 12 měsíců od převzetí zboží.
6) Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím či autorizovaným servisem výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Reklamované zboží je kupující povinen předložit v úplném stavu včetně jeho příslušenství a součástí a souvisejících dokladů.
7) Kupující je povinen při reklamaci předložit vyplněný záruční list, příp. dodací list, pokud nahrazuje záruční list, a doklad o zakoupení.
8) Není-li kupující schopen doložit záruční, ani dodací list, prokáže koupi zboží fakturou, nebo účtenkou.
9) Kupující je povinen v reklamaci uvést číslo objednávky, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. dále je dále povinen v reklamaci uvést, čeho se domáhá.
10) Prodávající, případně autorizovaný servis výrobce, je-li určen k provedení záruční opravy, je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (respektive 30 dní) ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží (článek IV písm. C odst. 5 těchto VSP).
11) Je – li reklamace důvodná, prodávající nebo autorizovaný servis výrobce ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.
12) Pokud prodávající nebo autorizovaný servis výrobce reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 9. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající nebo autorizovaný servis výrobce kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.
13) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu nebo autorizovanému servisu výrobce adresu, kam má být zboží zasláno.V takovém případě náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupujíPokud si kupující odmítne zboží převzít může po něm prodávající požadovat poplatek za uskladnění a to 5 kč za každý den .
14) V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované vady je rozhodné stanovisko autorizovaného servisu výrobce. V přípaně sporu může spotřebitel požádat Českou Obchodní Inspekci ( www.coi.cz ) o mimosoudní vyřešení reklamace.
   
 
ČLÁNEK V
ochrana osobních údajů
   
1) Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
2) K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou.  To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
3) Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.
4) Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.profiautodily.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Váš souhlas.Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.  
5) V souvislosti se změnou právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a nabytím účinnosti obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 dochází od 25.5.2018 k aktualizaci smluvní dokumentace našeho e-shopu. Stisknutím tlačítka „SOUHLASÍM“ níže potvrzujete, že jste byli s těmito změnami řádně seznámeni: Beru na vědomí nové znění Obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů společnosti Zdeněk Vaculík., IČO: 72345918 („Společnost“) Souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje včetně dat o mé nákupní historii pro účely tzv. rozšířeného marketingu - tj. oslovování s cílenou reklamou a využití v rámci slevových akcí i marketingových soutěží a kampaní, a to včetně souvisejícího profilování. Tento souhlas poskytuji dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat kliknutím na odkaz Odhlásit v obchodním sdělení nebo na adrese info@profiautodily.cz
 
ČLÁNEK VI
závěrečná ustanovení
   
1) Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
2) Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.
Všechny zveřejněné informace na stránkách profiautodily.cz, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a nejsou takto označeny, jsou předmětem duševního vlastnictví profiautodily.cz, který si vyhrazuje právo vykonávat k webovým stránkám autorská práva. profiautodily.cz podnikl všechna opatření, aby všechny informace zveřejněné na webových stránkách byly ke dni zveřejnění správné a úplné. Přesto však může dojít k neúmyslným a náhodným chybám, za které se profiautodily.cz předem omlouvá. profiautodily.cz neručí a nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za zveřejňované údaje s přihlédnutím k jejich korektnosti, úplnosti a obsahové integrity, a dále profiautodily.cz nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli stránek profiautodily.cz pro případ, že by se projevila některá informace nebo údaj jako nesprávný, nepravdivý, neúplný, neaktuální nebo jakkoliv závadný.
Údaje jsou uveřejňovány na webových stránkách jako aktuální výlučně k datu jejich prvního uveřejnění nebo případně jejich aktualizace.
profiautodily.cz neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu případné reklamy prezentované na stránkách profiautodily.cz a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy. profiautodily.cz si také vyhrazuje podle svého výlučného uvážení právo provádět změny, doplnění uvedených informací bez jakéhokoliv předešlého oznámení. Zákazník souhlasí že poskytovatel profiautodily.cz neodpovídá za vhodnost zákazníkem učiněné volby konkrétního zboží z elektronického katalogu a za správnost zákazníkem provedené identifikace zboží z elektronického katalogu v porovnání s objektivní potřebou konkrétního zboží. Nevhodná volba a nesprávná identifikace zboží není vadou zboží na straně poskytovatele, s nímž by byl spojen nárok z odpovědnosti poskytovatele za vady zboží. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za jakékoli škody s tím související.
profiautodily.cz neručí za nesprávné nebo chybějící informace na stránkách profiautodily.cz, a proto leží na uživateli samotném všechna rozhodnutí, která jsou založena na informacích uvedených na stránkách profiautodily.cz.
profiautodily.cz se zříká jakéhokoliv ručení za bezprostřední, konkrétní škody nebo následné škody, nebo ostatní škody podobného typu, které vznikly na základě přímého či nepřímého použití informací uvedených na webových stránkách. profiautodily.cz si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakékoliv podobě změnit, doplnit nebo odstranit kteroukoliv část webových stránek.
Pokud není uvedeno jinak, oprávnění používat všechny dokumenty vystavené na stránkách a materiálů s nimi souvisejících (obrázky, ilustrace, texty, animace atd.) náleží výhradně profiautodily.cz s odkazem na autorská práva. Každé šíření bez souhlasu profiautodily.cz je nepřípustné a znamená neoprávněný zásah do výkonu autorských práv profiautodily.cz. Toto platí zejména pro rozmnožování, filmování, ukládání a pro zpracování v elektronické podobě (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I atd.). Použití značek (např. Firemní značka, loga) nehledě na existenci symbolů ® nebo ™ je výslovně zakázáno, je předmětem právní ochrany a případné zásahy by mohly mít povahu trestných činů. Všechna předcházející pravidla platí také pro software, který je získán přímo nebo nepřímo z webových stránek profiautodily.cz. Copyright © 2003 www.profiautodily.cz

doprava zdarma

katalog autožárovek Osram

mazací plán Shell, oleje a náplně vozidel, katalog

spolehlivá firma

spolehlivá firma

www.meyle.com/pd kompletní sortiment Meyle ve Slavičíně v prodeji

Ráj aut - inzerce

 
Programmed by Ing.Roman Červeňan, www.cervenan.cz